Trinh & Long
26/04/2021
Em chẳng mong cầu một tình yêu hoàn hảo, em chỉ cần một người vừa đủ để yêu thương em. Một người dù hiện tại chưa có gì nhưng vẫn có thể nắm chặt tay em rồi nói “anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống xứng đáng”. Em cần sự khẳng định, cần tình cảm của anh chứ không cần một người nói thương em nhưng không biết cố gắng. Em có thể cùng anh chịu khổ bao nhiêu cũng được, chỉ cầu mai sau anh có mọi thứ rồi thì sẽ bù đắp cho em chứ không phải người con gái khác.
Xem thêm ảnh cưới khác