Hoa & Huấn
30/10/2021
𝗪𝗛𝗜𝗧𝗘 𝗣𝗨𝗥𝗘 Màu trắng được chọn cho toàn bộ trang phục, phụ kiện & background ở concept này tạo nên một tổng thể nhẹ nhàng, tươi sáng cho album cưới của bạn.
Xem thêm ảnh cưới khác