Hà & Anh
26/04/2021
“Anh có biết yêu sâu đậm nghĩa là gì không?
Là thế giới bỗng nhiên tối sầm lại…
Em không tìm đèn,
Em tìm anh.”
tumblr
Xem thêm ảnh cưới khác